Verneombudstjenesten KCA Deutag Drilling Norge AS

Verneombudstjenesten i KCA Deutag Drilling Norge AS,

har en K-HVO på heltid onshore. K-HVO har også stedfortreder, den personen har tid etter behov.
K-HVO og stedfortreder sine oppgaver og ansvar er beskrevet i avtale protokoll mellom Bedriften og Fagforeninger og verifisert ( Godkjent ) i KCAD AMU.